Chính sách thanh toán

13/06/2024
32 Lượt xem

(0)Đánh giá bài viết này

1. Thanh toán khi nhận hàng
Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi bạn không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.

Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán khi nhận hàng trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Dr. Organic Bio sẽ xác nhận với bạn qua email, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. Dr. Organic Bio cũng sẽ thường xuyên cập nhật trạng thái đơn hàng của bạn thông qua email.

2. Thanh toán bằng chuyển khoản
Trong quá trình đặt hàng, hãy chọn Thanh toán chuyển khoản trong phần Phương thức thanh toán.

Ngay sau khi nhận được đơn hàng, Dr. Organic Bio sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, Dr. Organic Bio sẽ liên lạc với bạn để thông báo. Nếu giao dịch thành công, Dr. Organic Bio sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.